blankbanner


Læs på dansk / Read in Englishhelside-annonce Journalisten 20202___________________________________________


 

Alle 10 fellowships er finansieret af de danske fonde, TrygFonden, Realdania og Novo Nordisk Fonden med udgangspunkt i de samfundsmæssige temaer, som de enkelte fonde arbejder med.

For fem fellowships vedkommende kan ansøgere indsende forslag til projekter, som omhandler væsentlige samfundsmæssige udfordringer inden for TrygFondens overordnede kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel i Danmark. 


Det kan eksempelvis være om uddannelse, mental sundhed, forebyggelse af sygdomme, forebyggelse af kriminalitet, trafiksikkerhed, ensomhed blandt udsatte og generelle socialt relaterede problemer.


For tre af de udbudte fellowships vedkommende kan ansøgere indsende forslag til projekter, som beskæftiger sig med udviklingen og  mediedækningen af tre problemstillinger inden for nogle af Realdania samfundsmæssige fokusområder: Klimaudfordringer og udviklingen af vore byer, udsatte boligområder i større byer og geografiske yderområder i Danmark.


Ansøgere, der i særlig grad interesserer sig for sundhedsforhold, kan indsende forslag til projekter, der enten handler om prioriteringer i sundhedsvæsenet eller om formidling af såvel forskningsmæssige resultater som etik i forbindelse med nye behandlingsformer i fellowships, som Novo Nordisk Fonden har givet tilsagn til at støtte.


Ansøgere er i deres ansøgning velkomne til at foreslå projekter inden for flere af de ovennævnte temaer.

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________


Se filmen, og hør tidligere fellows fortælle om, hvad et fellowship går ud på.FELLOWS 2019-2020


Erfaringer fra fellows 2019-2020 publiceres løbende.
FELLOWS 2018-2019
FELLOWS 2017-2018__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________


DEADLINE FOR ANSØGNINGER: 24. APRIL 2020

SÅDAN SØGER MAN

For at søge om et TrygFondens Constructive Fellowship skal ansøgere udfylde en online ansøgningsformular (all applications must be submitted in English).


Ansøgere skal tillige vedhæfte følgende dokumenter m.v. som en del af deres ansøgning:


En begrundelse for at søge et TrygFonden Constructive Fellowhip

Ansøgere skal motivere, hvorfor de søger et fellowship, og de skal beskrive, hvordan de planlægger at bruge et akademisk år på Aarhus Universitet og Constructive Institute, herunder angive, hvilke studier de vil følge samt beskrive, hvilke spørgsmål de vil søge svar på i løbet af deres fellowship.


Arbejdsgiverens anbefaling

Ansøgeren skal vedhæfte en udtalelse fra sin nuværende arbejdsgiver om, at den ansatte kan vende tilbage til sit nuværende eller et lignende job på medievirksomheden, når fellowshippet er afsluttet.


Et af formålene med fellowship programmet er, at fellowen kan introducere ideen om konstruktiv journalistik på sit nyhedsmediet, når fellowen vender tilbage til arbejdspladsen.


Anbefalinger

Ansøgeren skal vedlægge to anbefalinger. Den ene skal være fra ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Disse anbefalinger skal beskrive ansøgerens aktuelle kompetencer og potentielle muligheder for at videreudvikle sig journalistisk og komme til at spille en væsentlig ledende rolle i journalistikken i fremtiden.   


CV

Alle ansøgere skal vedhæfte en opdateret version af deres CV.


Eksempler på journalistisk arbejde

Vi beder alle ansøgere om at vedhæfte, uploade eller linke til eksempler på nylige artikler, indslag mv., som ansøgeren har lavet.


Vær venlig også at indsende et kort referat på engelsk af indholdet i det journalistiske arbejde.


Video og audio filer kan have en størrelse på op til 70 MB.


Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen kan sendes til: fellowship@constructiveinstitute.org eller stilles til Head of Fellowship Orla Borg på telefon +45 40 10 46 89.


DATOER OG FRISTER

Sidste frist for at sende ansøgningen er 24. april 2020.


Hvis du bliver udvalgt til et samtale, vil du modtage en invitation i starten af maj.


Alle ansøgere vil få besked om, hvorvidt de er optaget på fellowshippet senest den 1. juni 2020.


De optagne fellows forventes at flytte til Aarhus i løbet af august 2020.


Aarhus Universitet og Aarhus Kommune vil søge at være behjælpelige med boligsøgning, børnepasning og andre praktiske forhold. 


Fellowshippet går i gang mandag den 24. august 2020.

FILL IN THE FORM TO APPLY 

  1. PLEASE REMEMBER

POWERED BY PHILANTHROPY

Logo_TrygFonden

Logo_bestseller

helsingfoundation
logo_aarhusstiftstidende
facebook_black
linkedin_outline
twitter_outline
youtube_outline
Constructive Institute

C/O Aarhus University
Bartholins Allé 16
Bygning 1328, 1. sal
8000 Aarhus C
Denmark

+45 601 38 600
info@constructiveinstitute.org


Constructive Institute

C/O Aarhus University
Bartholins Allé 16
Bygning 1328, 1. sal
8000 Aarhus C
Denmark

+45 601 38 600
info@constructiveinstitute.org


Constructive Institute is situated at:
aulogo_dk_var2_hvid