blankbanner

Læs på dansk / Read in english

Programmet

Fellowship programmet ved Constructive Institute er et europæisk sidestykke til de journalistiske fellowship programmer, der udbydes ved Stanford Universitet i San Fransisco og Harvard Universitet i Boston i USA.


Fellowship programmet har til formål at give talentfulde mediefolk, som har potentiale til at kunne få indflydelse på fremtidens journalistik, adgang til en akademisk bank af viden af høj klasse igennem et akademisk år.


Det er målet med programmet at give Constructive Institute fellows mulighed for at styrke deres viden inden for  udvalgte faglige områder samtidig med, at de kan undersøge mulige løsninger på centrale problemstillinger på de stofområder, som de arbejder med nu eller skal arbejde med i fremtiden.


Constructive Institute fellows vil få adgang til at følge universitetets forelæsninger samt få adgang til akademiske eksperter på universitetet. Desuden vil fellows få undervisning i og deltage i workshops og seminarer om konstruktiv journalistik på Constructive Institute.


Fellowship programmet løber over et fuldt akademisk år på godt 10 måneder, begyndende i den sidste uge af august og med et sluttidspunkt ved udgangen af juni i det efterfølgende år.


Det forventes, at fellows opholder sig i Aarhus under fellowshippet med undtagelse af dagene i ferieperioder.


Arbejdssproget på fellowshippet vil som udgangspunkt være engelsk. 

I det akademiske år 2018/2019 tilbyder Constructive Institute adgang til fem danske fellows. De fem fellowships er finansieret af TrygFonden under betegnelsen TrygFonden Constructive Fellowship.


For at få flere informationer om, hvordan danske journalister og redaktører kan søge et af disse fellowships, se da venligst ”Ansøg nu


Også udenlandske journalister og redaktører er velkomne til at tilbringe et akademisk år på et fellowship på Constructive Institute.


Imidlertid har instituttet på nuværende tidspunkt ikke fondsmidler til at kunne finansiere fellowships for udenlandske mediefolk.


Derfor vil potentielle internationale fellows foreløbig være henvist til selv at finde finansiering, eksempelvis via mediefonde, almene fonde, egne nationale nyhedsorganisationer eller lignende.


Internationale ansøgere kan kontakte Orla Borg på ob@constructiveinstitute.org for at høre mere om fellowship programmet og om, hvilken finansieringsramme de i givet fald skulle arbejde med.  Logo_TrygFonden


Livet som Fellow

Det fuldt finansierede fellowship program vil give den enkelte fellow mulighed for at drage nytte af den intellektuelle rigdom på Aarhus Universitet og opnå øget viden inden for den enkelte fellows journalistiske arbejdsfelt.


Fellows vil få en enestående mulighed for at tilbringe et akademisk år ved at søge ny viden inden for deres faglige og personlige interesseområder, udvide deres viden på andre felter og undersøge mulige løsninger på centrale problemstillnger på det stofområde, de dækker nu, eller som de skal dække i fremtiden på deres mediearbejdsplads.


Det forventes, at fellows følger et antal akademiske kurser ved universitetet, deltager i ugentlige seminarer og skræddersyet undervisning om konstruktiv journalistik og tillige selv står for et par mindre seminarer, der typisk vil tage udgangspunkt i deres hidtidige journalistiske arbejde og deres aktuelle studier.


Det kræves ikke af fellows, at de skal gå til formelle prøver eller tilmelde sig eksamener, idet fellowshippet ikke udløser noget akademisk diplom.


Der vil under fellowshippet typisk være ugentlige redaktionsmøder med journalister eller redaktører fra danske eller udenlandske medier med fokus på den aktuelle nyhedsstrøm og mulige relationer til konstruktiv journalistik.


Fellows vil få deres base i en central bygning i universitetsparken på Aarhus Universitet, som ligger tæt på midtbyen i Aarhus, der er Danmarks næststørste by.


Fellows vil mødes dagligt i deres fælles møderum i lokalerne på Constructive Institute, så de kan holde hinanden orienteret om deres individuelle studier og kan inspirere hinanden i forhold til studier, karriere og muligheder campus.

Hver uge vil der typisk være aktiviteter af kulturel eller social karakter, som skal understøtte det fællesskab, som fellows vil kunne oparbejde.

I løbet af det akademiske år vil fellows på Constructive Institute skulle på to internationale studierejser. Dels en studierejse til Geneve i Schweiz med besøg på flere af de FN’s organisationer, som arbejder med at løse globale udfordringer.


Dels på en studierejse til Silicon Valley i USA, hvorfra store internationale firmaer som Google og Facebook i stigende grad præger udviklingen i medierne, og hvor professorer på Stanford Universitet forsker i den amerikanske og den internationale medieudvikling.


Det forventes, at fellows er er aktive og initiativrige i bestræbelserne på at sammensætte deres individuelle program. Det betyder, at ansøgere til fellowships skal gøre nøje sig overvejelser om, hvilke studier der vil være relevante at følge i forhold til deres fremtidige karriere på deres journalistiske arbejdsplads.


Mød vores fellows 2017/18 og lyt med på, hvad de har at sige om programmet på Constructive Institute.


FUNDERS

Logo_TrygFonden
helsingfoundation
logo_aarhusstiftstidende
Logo_dfb1
Logo_bestseller
ikon-facebook
ikon-linkedin
ikon-tvitter
ikon-instagram
Constructive Institute

C/O Aarhus University
Bartholins Allé 16
Bygning 1328, 1. sal
8000 Aarhus C
Denmark

+45 601 38 600
info@constructiveinstitute.org


Constructive Institute

C/O Aarhus University
Bartholins Allé 16
Bygning 1328, 1. sal
8000 Aarhus C
Denmark

+45 601 38 600
info@constructiveinstitute.org


Constructive Institute is situated at:
aulogo_dk_var2_hvid