Constructive Journalism Conference:

June 22nd, 2022

Video takeaways from the event

Constructive Journalism Fellowship


BECOME ONE OF 11 FELLOWS 2022-2023

Our 11 Danish fellowships are funded by the five Danish foundations: TrygFonden, Realdania, Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond and William Demant Fonden.

These fellowships are for Danish journalists, editors and media employees only.

International fellows are welcome to apply for their own individual fellowship at Constructive Institute provided they have access to a stipend that will support them financially during the fellowship. Please contact Constructive Institute if this is the case.

The Danish fellowships are based on the respective societal themes that each foundation represents.

Applicants who are granted a fellowship at Constructive Institute are asked to consider how their project in the fellowship program can align with the mission of a specific foundations.

Applicants are welcome to propose projects within more than one of the available fellowships.

Constructive Institute independently selects the fellows from the group of applicants to the fellowship program. The selection process is carried out in cooperation with news editors in Denmark and abroad and with lecturers of journalism schools in Denmark. Consequently, the selection process is independent of the five foundations.

Below you will find details about the 11 Danish fellowships in Danish.

The Fellowships

TrygFonden – 3 fellowships

TrygFonden’s core areas are security, health and well-being in Denmark.

This includes working for better mental health, positive communities, quality of living, security, disease prevention, crime prevention, participation in civil society and democracy and digital safety.

It also focuses on the fight against loneliness among vulnerable children and young people and it has a overall focus on general societal problems.

Realdania – 3 fellowships

Realdania’s core areas in the fellowship program have three paths and include the media coverage of these areas.

Path one focuses on the housing and living conditions within vulnerable residential areas in major cities. These locations are often labelled “ghettoes” and are placed in suburbs with high unemployment. A majority of the residents are immigrants and their neighbourhoods often face challenges of unemployment and higher crime rates.

Path two focuses on the housing and living conditions in geographically peripheral areas in Denmark. These areas often struggle with the fact that companies, jobs and young people move to the cities leaving the residents in the rural areas with several challenges.

The third fellowship deals with the climate change and the development of our cities. Fellows on this path look into what consequences climate change has for urban society such as planning in residential areas.

Novo Nordisk Fonden – 3 fellowships

Novo Nordisk Fonden focuses on three areas related to health.

The first one is about the challenges that society faces when it comes to prioritizing in the health care system when the possibilities of hospital treatments and medical treatment expand year by year.

The second one deals with the ethical challenges that society and the health sector face in a time when advanced treatment methods and innovative medical discoveries create new possibilities of handling human life.

The third one will be about Life Science and how the media reports on the research that is done in biology, medicine and more with living organisms and live processes and the production that this research may lead to.

 

The Danish Industry Foundation – 1 fellowship

The Danish Industry Foundation aims to improve the green transition in order to be beneficial both to the effort to combat climate change and to make the Danish production sector more sustainable.

1 fellowship program on the media’s current and future coverage of sustainable production.

William Demant Foundation – 1 fellowship

The William Demant Foundation supports general societal activities with a focus on research and knowledge within audiology.

1 fellowship about increased responsiveness – listen louder –  in the public conversation with the purpose of digging into research and spreading knowledge on how to improve the public conversation.

Read in Danish

Bliv en af de 11 fellows i 2022-2023

Her er de 11 danske fellowships, som du kan søge på Constructive Institute 2022-2023.

Når du søger ind som fellow, er du velkommen til at søge et eller flere af de beskrevne fellowships.

De 11 fellowships for 2022-2023 er støttet af fem danske fonde, TrygFonden, Realdania, Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond og William Demant Fonden.

De tre fonde har hver deres fokusområder. De fellows, som bliver optaget på Constructive Institutes fellowships, skal arbejde med et projekt, der er relateret til et af de mange forskellige fokusområder, som de tre fonde tilsammen spænder over. Derfor bedes ansøgere angive, i hvilket omfang deres projekt på fellowshippet kan spille sammen med et eller flere af fondenes fokusområder.

Det skal understreges, at det er Constructive Institute, som uafhængigt står for udvælgelsen af fellows blandt de indkomne ansøgninger. Det sker i et samarbejde med et optagelsesudvalg, som består af redaktører og ledere på journalistuddannelser i både Danmark og i udlandet. De tre fonde deltager således ikke i udvælgelsen af fellows.

Hvilket eller hvilke du søger, afhænger af, hvad det er for et journalistisk projekt, som du gerne vil arbejde med under fellowshippet.

Vil du eksempelvis gerne beskæftige dig med den journalistiske dækning af problemstillingen om prioriteringer i sundhedsvæsenet, vil det være naturligt at søge Novo Nordisk Fondens fellowship om netop det emne.

Vil du gerne beskæftige dig med den journalistiske dækning af bæredygtig produktion, er fellowshippet fra Industriens Fond det mest relevante.

Kommer du fra et lokalt eller regionalt medie, ville et af TrygFondens fellowship om udviklingen i lokalsamfund være oplagt.

Og du er som nævnt velkommen til at søge flere forskellige fellowships; du skal blot beskrive et projekt, du vil arbejde med, for hver enkelt fellowship, som du søger.

Du skal beskrive, hvilke spørgsmål du som fellow vil søge at finde svarene på inden for det emne, du vil sætte fokus på i det eller de fellowships, du søger. Og du skal beskrive, hvordan du forestiller dig at arbejde med projektet under fellowship programmet.

Det er alene Constructive Institute og et uafhængigt optagelsesudvalg bestående af journalister, redaktører og undervisere fra medieverdenen, der udvælger fellows.

De enkelte fonde er ikke med i udvælgelsen. De har alene været med til at angive, til hvilke temaer de gerne vil støtte fellowships.

TrygFonden

2 fellowships til udvikling af fællesskab og demokrati i lokalsamfund.

Fokus på, hvordan de lokale og regionale medier kan være med til at støtte lokalsamfund med henblik på at fremme fællesskaber og støtte den demokratiske udvikling i lokalsamfund.

Udgangspunkt regionale og lokale temaer som eksempelvis bekæmpelsen af nyhedsørkener, hyperlokal journalistik og medierbrugerinddragelse.

1 fellowship om den journalistiske dækning af et landsdækkende tema, der har relation til et eller flere af fondens overordnede fokusområder.

Realdania

1 fellowship om udsatte boligområder.

Fokus på livet i de udsatte boligområder, som tidligere har været omtalt som ghettoer,  Fellowshippet vil have til formål at undersøge mediernes aktuelle dækning af disse boligområder og se på muligheder for ændringer i dækningen i fremtiden.

1 fellowship om yderområder i Danmark.

Fokus på boligforhold og levevilkår i de geografiske yderområder af Danmark. Områder, hvor den samfundsmæssigt udvikling ofte er præget af nedlæggelse af arbejdspladser samt en afvandring af de unge til byerne. Undersøgelse af, hvordan medierne aktuelt dækker udviklingen i disse boligområder, og hvordan en bedre dækning kan sikres i fremtiden.

1 fellowship om klimaforandringer.

Fokus på klimaforandringerne op på, hvordan medierne dækker såvel forandringerne som debatten om løsninger og handlinger på baggrund af klimaforandringerne.

Novo Nordisk Fonden

1 fellowship om prioriteringer i sundhedsvæsenet.

Fokus på, hvordan de mange valgmuligheder med nye behandlingsformer og ny medicin, kombineret med en ændret befolkningssammensætning, rejser spørgsmål om prioritering i sundhedsvæsenet. Tillige fokus på, hvilke rolle medierne har spillet og kan spille i prioriteringsdebatten.

1 fellowship om forskning og ny medicin.

Fokus på udviklingen i og brugen af ny medicin samt på, hvordan fremkomsten af ny medicin og nye forskningsresultater dækkes i medierne, også i relation til etiske problemstillinger.

1 fellowship om mediernes nuværende og fremtidige dækning af Life Science –  den forskning, der foretages inden for bl. a. biologi og medicin med levende organismer og levende processer og om den produktion, som denne forskning kan føre til.

Industriens Fond

1 fellowship om bæredygtig produktion.

Fokus på, hvordan medierne dækker erhvervslivet i relation til virksomheders arbejde med at omstille sig til at producere mere bæredygtigt. Tillige fokus på, hvad en konstruktiv journalistisk tilgang til bæredygtig produktion ville kunne betyde for udviklingen af bæredygtighedsproblemstillingen.

William Demant Fonden

1 fellowship om øget lydhørhed i den offentlige samtale.

Fokus på, hvordan deltagere i debatter kan blive bedre til at ”lytte højere” og med et fokus på formidling af den forskning, som bliver gjort inden for bestræbelserne på at skaffe øget lydhørhed i den offentlige samtale.

The current call for applications for the 11 fellowships of 2022-2023 at Constructive Institute are for Danish editors, journalists and other employees in Danish media only.

The reason for this is that the five funders of the 11 fellowships all wish to support the development of constructive journalism in Denmark.

International editors, journalist and media employees are most welcome to apply for a fellowship but they would have to bring their own funding to cover all costs including a tuition fee for Constructive Institute.

So far, journalists and editors from Australia, Germany, Brazil and Finland have participated in the fellowship program. For the fellowship year of 2022-2023, yet another Finnish journalist will be participating with funding from a news foundation in Finland. There are still available positions as a fellow providing the issue of funding is settled.

Do feel free to write to fellowship@constructiveinstitute.org if you have questions about this.

Getting to Know the Constructive Fellowship

We have asked our former and current fellows what a constructive journalism fellowship is all about. Click the button to meet the fellows and listen to their testimonials.

Watch here

 

PLEASE READ BEFORE APPLYING

To apply, all applicants must send an email to fellowship@constructiveinstitute.org. (All applications must be submitted in English). Candidates must submit the following information as part of their application:

1. Letter of motivation.

The applicants are required to write a letter of motivation in which they describe why they would like to become a fellow at the Constructive Institute. Candidates should describe how they would like to spend their year at Aarhus, explaining what fields they plan to study and what is the driving question/problem that will define their fellowship year. The personal statement should not exceed two pages.

2. Employer’s agreement.

The applicant must attach a declaration from their current employer, stating that the employee can return to their current, or a similar job at their organisation once the fellowship has finished. One of the purposes of the programme is for the fellows to introduce the idea of constructive journalism at their news media once they return from the fellowship. The letter should be duly signed by the fellows supervisor / manager or by the department of Human Resources.

3. Letters of recommendation.

Two confidential letters of recommendation are required for the candidature, one of which must be from the applicant’s current or former employer. These letters should describe the applicant’s abilities and potential for professional growth and leadership.

4. Curriculum vitae.

All applicants are required to attach a detailed and the most up the date CV to their application.

5. Sample of work.

We ask all candidates to please include or link to two samples of your most recent published work.

Note that they do not need to be constructive journalism pieces.

Print and online journalists: please include a link to your work or include two articles in .pdf form in your application email.

Broadcast journalists: please include a link to your work or upload two video or audio files of up to 70 MB via a file transfer system (WeTransfer to fellowship@constructiveinstitute.org), indicating your full name and contact details.

*Important! All files should clearly indicate your full name

CONTACTS

Questions about the application process may be sent to fellowship@constructiveinstitute.org or call head of Fellowship Orla Borg on +45 40 10 46 89.

DATES AND DEADLINES

The deadline to submit your application is 19 April 2022 at 12:00.

If you have been selected for an interview, you will receive an invitation in May.

All applicants will be notified of the final decision no later than 1 June 2022. Successful candidates will be expected to move to Aarhus in August 2022. The University staff will provide assistance with administrative matters and logistics, such as accommodation, childcare, etc.

The starting date of the fellowship will be on Monday 22 August 2022.

Send Your Application

Apply by sending your application to fellowship@constructiveinstitute.org

Be sure to include the following 5 elements:

1. Letter of motivation
2. Employer’s agreement
3. Letters of recommendation
4. Curriculum vitae
5. Sample of work

*Important! The email subject line must be: “Application: followed by your name”

Open Email