Constructive updates to your inbox:

The Constructive Newsletter

Sign up here

Constructive Journalism Fellowship


BECOME ONE OF 10 FELLOWS 2021-2022

Our 10 fellowships are funded by the three Danish foundations, TrygFonden, Realdania and Novo Nordisk Fonden.

The fellowships are based on the respective societal themes that each foundation represents.

Applicants who are granted a fellowship at Constructive Institute will be working with a project that is related to one of the many core areas of the three foundations. Those applying are asked to consider how their project on the fellowship program can align with the mission of a specific foundations (see below).

Constructive Institute independently selects the fellows from the group of applicants to the fellowship program. The selection process is carried out in cooperation with editors and head of journalism schools in Denmark and abroad. Consequently, the selection process is independent of the three foundations.

The Fellowships

TrygFonden – 5 fellowships

TrygFonden’s core areas are security, health and well-being in Denmark.

This includes working for better mental health, disease prevention, crime prevention, road safety, digital safety.

It also focuses on the fight against loneliness among vulnerable children and young people and it has a overall focus on general societal problems.

Realdania – 3 fellowships

Realdania’s core areas in the fellowship program have three paths and include the media coverage of these areas.

Path one focuses on the housing and living conditions within vulnerable residential areas in major cities. These locations are often labelled “ghettoes” and are placed in suburbs with high unemployment. A majority of the residents are immigrants and their neighbourhoods often face challenges of unemployment and higher crime rates.

Path Two focuses on the housing and living conditions in geographicalyl peripheral areas in Denmark. These areas often struggle with the fact that companies, jobs and young people move to the cities leaving the residents in the rural areas with several challenges.

The third fellowship deals with the climate change and the development of our cities. Fellows on this path look into what consequences climate change has for urban society such as planning in residential areas.

Novo Nordisk Fonden – 2 fellowships

Novo Nordisk Fonden focuses on two areas related to health.

The first one is about the challenges that society faces when it comes to prioritizing in the health care system when the possibilities of hospital treatments and medical treatment expand year by year.

The second one deals with the ethical challenges that society and the health sector face in a time when advanced treatment methods and innovative medical discoveries create new possibilities of handling human life.

Applicants are welcome to propose projects within more than on of above-mentioned themes in their application.

Read in Danish

Bliv en af de 10 fellows i 2021-2022

De 10 fellowships for 2021-2022 er støttet af tre danske fonde, TrygFonden, Realdania og Novo Nordisk Fonden.

De tre fonde har hver deres fokusområder. De fellows, som bliver optaget på Constructive Institutes fellowships, skal arbejde med et projekt, der er relateret til et af de mange forskellige fokusområder, som de tre fonde tilsammen spænder over. Derfor bedes ansøgere angive, i hvilket omfang deres projekt på fellowshippet kan spille sammen med et eller flere af fondenes fokusområder.

Det skal understreges, at det er Constructive Institute, som uafhængigt står for udvælgelsen af fellows blandt de indkomne ansøgninger. Det sker i et samarbejde med et optagelsesudvalg, som består af redaktører og ledere på journalistuddannelser i både Danmark og i udlandet. De tre fonde deltager således ikke i udvælgelsen af fellows.

Fokusområderne for de tre fonde ser således ud:

TrygFonden – 5 fellowships

 • TrygFondens fokusområder er sikkerhed, sundhed og trivsel.
 • Det indbefatter blandt andet indsatsen for bedre mental sundhed, sygdomsforebyggelse, præventiv indsats i forhold til kriminalitet, hjælp til ensomme og til sårbare børn og unge samt trafiksikkerhed og digital tryghed.
 • Desuden sætter TrygFonden fokus på ast arbejde med at skabe positive sociale fællesskaber.

Realdania – 3 fellowships

 • Realdanias fellowship har tre fokusområder.
 • Det ene handler om boligforhold og levevilkår i udsatte boligområder i Danmark, ofte omtalt som ”ghettoer” med stor befolkningstæthed, hvor arbejdsløsheden er høj, indkomsterne lave og andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er stor.
 • Det andet fokuserer på boligforhold og levevilkår i de geografiske yderområder af Danmark. Områder, hvor den samfundsmæssige udvikling ofte er præget af nedlæggelsen af arbejdspladser og dermed jobs samt en afvandring af de unge til byerne.
 • Det tredje sætter lup på, hvad klimaforandringerne kan komme til at betyde for blandt andet udfordringerne for byggeri, byplanlægning og generel samfundsudvikling.

Novo Nordisk Fonden – 2 fellowships.

 • Novo Nordisk Fonden har i forhold til fellowships fokus på to områder, der begge er relateret til sundhed.
 • Det første handler om den udfordring, som samfundet og sundhedssektoren står med i spørgsmålet om prioritering i sundhedsvæsenet i en tid, hvor udviklingen af nye behandlingsformer og ny medicin sætter lægere og politikere over for et valg af, hvilke borgere der skal behandles, og hvem der ikke skal.
 • Det andet drejer sig om de etiske udfordringer, som nye forskningsresultater og ny behandlingsmetoder sætter samfundet og sundhedssektoren i, når der skal træffes etiske valg om, hvorvidt man skal benytte sig af de nye muligheder for at gribe ind i naturen.
 • Ansøgere bedes i deres ansøgning foreslå et projekt, der er i relation til et eller flere af de ovennævnte fokusområder.

Om covid-19 situationen:

Hvis alt går, som det tegner til i skrivende stund, dvs. marts 2021, vil hele den danske befolkning være vaccineret mod covid-19 ved indgangen til juli.

Det skulle alt andet lige få den konsekvens, at der herefter vil ske en betydelig genåbning af landet.
Og det vil betyde, at fellowship programmet vil begynde som planlagt i den sidste uge af august, nærmere betegnet mandag den 23. august, med fysisk fremmøde på Constructive Institute i universitetsparken på Aarhus Universitet.

Det vil også betyde, at der som i tidligere år vil være adgang til kurserne på Aarhus Universitet.

Skulle der mod forventning stadig på dette tidspunkt være restriktioner på baggrund af udviklingen i covid-19 situationen, begynder fellowshippet under alle omstændigheder mandag den 23. august.
I så fald i første omgang med et online program, indtil eventuelle restriktioner ophæves.

The current call for applications for the 10 fellowships of 2021-2022 at Constructive Institute are for Danish editors, journalists and other employees in Danish media only.

The reason for this is that the three funders of the 10 fellowships all wish to support the development of constructive journalism in Denmark.

International editors, journalist and media employees are most welcome to apply for a fellowship but they would have to bring their own funding to cover all costs including a tuition fee for Constructive Institute.

So far, journalists and editors from Australia, Germany and Finland have participated in the fellowship program. For the fellowship year of 2021-2022, yet another Finnish journalist will be participating with funding from a news foundation in Finland. There are still available positions as a fellow providing the issue of funding is settled.

Do feel free to write to fellowship@constructiveinstitute.org if you have questions about this.

Getting to Know the Constructive Fellowship

We have asked our former and current fellows what a constructive journalism fellowship is all about. Click the button to meet the fellows and listen to their testimonials.

Watch here

 

PLEASE READ BEFORE APPLYING

To apply, all applicants must send an email to fellowship@constructiveinstitute.org. (All applications must be submitted in English). Candidates must submit the following information as part of their application:

1. Letter of motivation.

The applicants are required to write a letter of motivation in which they describe why they would like to become a fellow at the Constructive Institute. Candidates should describe how they would like to spend their year at Aarhus, explaining what fields they plan to study and what is the driving question/problem that will define their fellowship year. The personal statement should not exceed two pages.

2. Employer’s agreement.

The applicant must attach a declaration from their current employer, stating that the employee can return to their current, or a similar job at their organisation once the fellowship has finished. One of the purposes of the programme is for the fellows to introduce the idea of constructive journalism at their news media once they return from the fellowship. The letter should be duly signed by the fellows supervisor / manager or by the department of Human Resources.

3. Letters of recommendation.

Two confidential letters of recommendation are required for the candidature, one of which must be from the applicant’s current or former employer. These letters should describe the applicant’s abilities and potential for professional growth and leadership.

4. Curriculum vitae.

All applicants are required to attach a detailed and the most up the date CV to their application.

5. Sample of work.

We ask all candidates to please include or link to two samples of your most recent published work.

Note that they do not need to be constructive journalism pieces.

Print and online journalists: please include a link to your work or include two articles in .pdf form in your application email.

Broadcast journalists: please include a link to your work or upload two video or audio files of up to 70 MB via a file transfer system (WeTransfer to fellowship@constructiveinstitute.org), indicating your full name and contact details.

*Important! All files should clearly indicate your full name

CONTACTS

Questions about the application process may be sent to fellowship@constructiveinstitute.org or call Head of Fellowship Orla Borg on +45 40 10 46 89.

DATES AND DEADLINES

The deadline to submit your application is 26 April 2021 at 08:00.

If you have been selected for an interview, you will receive an invitation in May.

All applicants will be notified of the final decision no later than 1 June 2021. Successful candidates will be expected to move to Aarhus in August 2021. The University staff will provide assistance with administrative matters and logistics, such as accommodation, childcare, etc.

The starting date of the fellowship will be on Monday 23 August 2021.

Send Your Application

Apply by sending your application to fellowship@constructiveinstitute.org

Be sure to include the following 5 elements:

1. Letter of motivation
2. Employer’s agreement
3. Letters of recommendation
4. Curriculum vitae
5. Sample of work

*Important! The email subject line must be: “Application: followed by your name”

Open Email