How to cover climate change through a constructive lens? Guidelines out now!

Learn More

Ordentlighed blandt embedsfolk

Hvordan arbejder en ordentlig offentligt ansat embedsmand i sin relation med journalister – set i lyset af denne undersøgelse?

Embedsfolk har som hovedregel lange uddannelser og er underlagt et væld af love, regler, kodekser, systemer, kulturer og normer. De arbejder sig i en kompleks kontekst omgivet af blandt andre borgere, organisationer, politikere, kolleger og medier.

Denne artikel giver et overblik over resultaterne fra undersøgelsen af forholdet mellem offentligt ansatte embedsfolk, kommunikationsfolk og journalister og indeholder derfor udelukkende de væsentligste punkter fra undersøgelsen.

Fordi ordet ”ordentlig” går igen i mange af de kvalitative interview bruges ordet til at beskrive den ordentlige embedsmand.


 

Af Lene Rimestad, journalist og ph.d.

Den ordentlige embedsmand – set fra journalisternes perspektiv

”Jeg vil sige til embedsmændenes ros. De tager telefonen også på ukristelige tidspunkter. Vi har eksempler på embedsmænd, der svarer på spørgsmål i weekenden fx under corona, og hvor der lige pludselig bliver truffet beslutninger, skoler skulle lukkes, eller testcentre smides op. Jeg har været ked af at forstyrre dem, men de har i mange tilfælde også stillet op.”

Lokaljournalist om embedsfolk

 

 • Har et public service-mindset og arbejder bevidst for folkestyret.
 • Er fortaler for meroffentlighed. Også i forbindelse med komplekse problemsager og i relation til kritiske journalister.
 • Giver adgang til fakta og hjælper med aktindsigter.
 • Overholder aftaler.
 • Mister ikke modet, selv om visse medier/journalister udløser usikkerhed eller angst.
 • Kender journalistens komplekse kontekst og deres hverdag præget af travlhed, deadlines og stram prioritering af opgaverne.
 • Er hjælpsom og imødekommende. 

Den mindre ordentlige embedsmand – set fra journalisternes perspektiv

”Før i tiden kunne embedsmanden fungere som ekspert og som baggrundskilde, en som faktisk havde et solidt fundament for at få forstå sagen. Vi har ikke længere det forståelsesfællesskab.”

Journalist

 

 • Har ikke et public service-mindset og arbejder primært for myndighedens, egne lokale eller politiske interesser snarere end folkestyrets.
 • Behandler kritiske historier eller kritiske journalister med mindre imødekommenhed end positive eller mindre kritiske. 
  • Det går langsommere.
  • Adgangen til fakta bliver sværere.
  • Skriftlige svar i stedet for mundtlige.
 • Tøver med eller er bange for at snakke med journalister
 • Respekterer ikke deadlines og journalistens kontekst.

Om projektet

I offentlighedens tjeneste

Constructive Institute har undersøgt forholdet mellem offentligt ansatte kommunikationsfolk, embedsfolk og journalister. Hvordan ser de tre grupper på hinanden?

Hvis du har input til undersøgelsen, kontakt venligst Lene Rimestad: lene@rimestad.dk eller 53131243.

Tilbage til forsiden